Metal_movable_typeIk koester van kinds af de behoefte om een eigen uitgeverij te beginnen. Onafhankelijkheid staat voorop. Klein zijn is een kracht. Ik wil naast reuzen opereren, de traditionele boekenmakers die men vaak ‘gerenommeerd’ noemt.

Mijn opa gaf een krantje uit in Rotterdam. Ook hij deed aanvankelijk alles zelf. Hij schreef stukjes over het dagelijkse leven van zijn stadsgenoten en zocht er adverteerders bij om het project betaalbaar te maken. Hij verzon een naam, een logo en een motto. Daarvoor ontwikkelde hij sjablonen die hij keer op keer kon gebruiken, te vergelijken met de huidige ‘template’.

Als de wekelijkse inhoud voor zijn courantje compleet was begon hij met het handwerk. Letterzetter van huis uit, stelde hij blokje voor blokje de woorden samen die zich aaneenregen tot zinnen. De bijkamer stond vol met letterbakkasten. Zo begon hij. Het ‘ter perse gaan’ vond nog plaats met een kleine hoogdrukpers. Dat was heel bewerkelijk. Hij liet dat proces daarom later aan een drukker over.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOpmaak is niet alles maar het helpt als de woorden mooi in het gelid staan en je een pakkend logo hebt dat de lading dekt. Mijn idee voor Cum Suis begon
met een schets. Megalomaan als ik was moest het de hele wereld omvatten. Verfijning vindt doorgaans plaats in stappen. Zoals ook inzicht met de jaren komt. Misschien kon ik me beter op het eigen taalgebied richten. Een uitgeverijtje om mijn – in het Nederlands geschreven – gedichten,  onder de aandacht te brengen was voorlopig voldoende.

De behoefte om zelf een uitgeverij te beginnen spruit voornamelijk voort uit het enthousiasme dat mij door mijn opa is bijgebracht (al stierf hij te jong). Toch wil ik een persoonlijke frustratie als mogelijke oorzaak voor mijn wens om ‘in eigen beheer’ te publiceren niet verhullen. Ik vind dat ik aardige gedichten schrijf. Ik ben van mening dat die publicatiewaardig zijn en een lezerspubliek verdienen. Maar een uitgever was niet zomaar gevonden. Dat viel een beetje tegen.

Er is een tijd geweest dat ik dacht dat ik mijn werk alleen maar onder de aandacht hoefde te brengen van De Arbeiderspers of van De Bezige Bij om in hun fonds te worden opgenomen. Ik kon iets voor hen betekenen en zij iets voor mij. De vruchtbaarheid van een dergelijke kruisbestuiving leek me evident. Behept met de mentaliteit van een kunstenaar en de arrogantie van een amateur, legde ik mijn manuscript dan ook alleen maar voor aan bovengenoemde uitgevers. De keuze lag immers bij mij. Ik moest het mezelf niet nog moeilijker maken door nog meer enthousiasme te kweken bij nog meer lieden, om vervolgens niet met hen in zee te gaan.

Van die eigenwaan is inmiddels een hoop ter ziele. ‘Iedereen heeft precies zoveel ijdelheid als het hem aan verstand ontbreekt’, beweerde Nietzsche. Dat verstand heb ik hervonden toen de teleurstelling was verwerkt en ik doordrongen raakte van wat mijn werk nou helemaal betekenende.

Niettemin denk ik nog steeds dat ik, naast ‘de wil tot schrijven’ en een zogenaamde kunstenaarsinborst, ook de kwaliteit bezit van een schrijver, zij het van een heel bescheiden niveau.

Arrogantie kan verdwijnen door verworven inzicht en bij gebrek aan erkenning, waarna de kans bestaat dat men het erbij laat zitten en men zijn ambities laat varen. Lethargie ligt op de loer. Dat is vervelend voor degene die het betreft. Maar voor de wereld? Als het er nooit meer van komt, dat schrijven, zouden we dan erg veel mislopen? Voor de mensheid lijkt er niets verloren. Ook in mijn geval uiteraard. Het zou alleen maar wat betekenen voor mezelf als niemand nog ooit van mij zou horen.

De teleurstelling om gebrek aan waardering kan ook omslaan in boosheid. Dan mag de wereld zich verheugen in alweer een miskend talent. Hij schrijft tegen de klippen op. Eén van zijn terugkerende thema’s is voortaan de onderschatting van zijn onbetwistbare begaafdheid. Ook op dergelijke verongelijkte zielen zit niemand te wachten.

Er bestaat een derde weg die me meer bevalt. Vergeet de uitgever, word zelf een boekenmaker. Zoek de hulp die daar bij hoort. Organiseer iets. Reik uit naar soortgenoten. Maak het gezellig maar ook professioneel. Herijk wat je verstaat onder professionaliteit. Zie niet af van het geloof in jezelf, niet van de wens om jezelf aan de man te brengen. Blijf bescheiden maar blijf ook bezig. Zorg dat dat boek er toch komt. En als het er komt, met behulp van geestverwanten, dan mag je best een beetje trots zijn.

Logo Cum Suis (rood zwart)(10 procent)