Na verschillende pogingen tot samenwerken komt de uitgever er achter dat hij liever alles zelf doet. Dat is in tegenstrijd met zijn eerdere streven. En met de naam van zijn uitgeverij. Had hij niet juist voor de Latijnse uitdrukking Cum Suis gekozen om een platform te zijn voor collectieve schrijfprojecten?

Cum Suis betekent met de zijnen of met de haren. Je spreekt het uit als koem soewis. De afkorting wordt vaak gebruikt in wetenschappelijke publicaties (Professor Van Dalen c.s.). Dan gaat het om werk van deskundigen waarbij ieder zijn bijdrage levert op grond van de eigen specialisatie.

Een dergelijke toepassing laat de boekenmaker graag aan de geleerden over. Maar het gezamenlijke van die aanpak sprak hem aan. Ook de keuze voor de uitgang ‘org’ hield daarmee verband. Liever dan commercieel te zijn, wilde cumsuis.org zich presenteren als een organisatie voor gezamenlijke belangen en bezigheden.

Dat is voorbij. Cum Suis is nu een eenmansuitgeverij in de meest letterlijke zin. De oprichter (uitgever) tracht zich te bekwamen in ieder aspect van het uitgeefvak.

Het menu Actueel wordt gebruikt voor actuele berichten en mededelingen.

Het menu Projecten verwijst naar alle lopende en afgeronde projecten die Cum Suis op haar naam heeft staan.

Het menu Contact spreekt voor zich.

Tenslotte is er het menu Divers. Dat moet doorgaan voor vergaarbak van alles wat, in verband met Cum Suis, relevant lijkt, maar buiten het bestek valt van de eerder genoemde menu’s.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s