Na een half leven van allerhande bijbaantjes en bezigheden belandde ik bij het spoorbedrijf. Daar werd ik opgeleid tot verkeersleider. Helaas, een veiligheidsfout, met bijna dodelijke afloop, maakte een einde aan deze kortstondige carrière.

Wat moest ik nu? Er was nog plaats voor een stationsomroeper. Die functie was duidelijk minder uitdagend maar gaf wel ruimte om te dromen. Ik koesterde een oud verlangen om iets met taal te doen. Omroepen was natuurlijk al ‘talig’ maar ik zag het grootser. Ik dacht aan een eigen bedrijfje dat taalhulp bood de breedste zin van het woord.

Het management streefde naar verandering. De woorden automatisering en centralisatie vielen. Er gingen boze stemmen op over hun ware streven. Dat ze door reorganisatie van ‘rotte appeltjes’ af wilden komen. Was het heus? Ik kon maar niet geloven dat ze me nu al beu waren?

Eufemistisch samengevat besloot ik – en ik alleen – om niet mee te verhuizen van A naar B.  Die nieuwe computersystemen? Daar moesten jongere collega’s zich maar in bekwamen. Ik maakte dankbaar gebruik van een afvloeiingsregeling. Nu kon ik mijn  businessplan gaan uitwerken.

Ik zag mezelf allerhande interessante dingen doen. Gemeenschappelijk kenmerk was dat ze allemaal met taal van doen hadden. Ik stelde het volgende lijstje samen:

 1. Stemacteur (stemartiest)
  1. na-synchronisatie, voice-overwerk
   1. inspreken reclameboodschappen
   2. commentaar bij films, tv-programma’s of documentaires
  2. personages doen in audiovisuele media, stemmen van tekenfilmfiguren, de stem van een cartoonheld worden
  3. stationsomroep (exit, dat hebben we gehad)
 2. Taalhulp (taaladviseur)
  1. Tekstcorrectie (spelling, grammatica, punctuatie, redigeren, herschrijven)
  2. Vertalingen (van Engels naar Nederlands, van Frans naar Nederlands)
  3. Taallessen geven (aan statushouders)(taaladvies, taaltrainingen, uitspraak)
  4. Tekstopmaak
   1. een digitaal document samenstellen, ebooks creëren (Sigil), webdesign
   2. Desk Top Publishing (Adobe InDesign), bewerken en opmaken van teksten voor drukwerk
   3. redactie, inkleding van een stuk, samenstelling van een blad of krant
 3. Schrijver
  1. Copywriter
  2. opstellen van journalistieke teksten
 4. Uitgever

Wat betreft punt 4? Na verschillende oproepen tot samenwerken, kwam ik er achter dat ik alles zelf wilde doen. Raar dat het zo moest lopen met mijn uitgeverijtje. Had ik niet juist voor de naam Cum Suis gekozen om een platform te zijn voor collectieve schrijfprojecten?

Cum Suis is Latijn en betekent met de zijnen of met de haren. Je spreekt het uit als koem soewis. De afkorting wordt vaak gebruikt in wetenschappelijke publicaties (Professor Van Dalen c.s.). Dan gaat het om werk van deskundigen waarbij ieder zijn bijdrage levert op grond van de eigen specialisatie.

Een dergelijke toepassing laat ik graag aan de geleerden over. Maar het gezamenlijke van die aanpak sprak mij aan. Nou ja, in het begin dus. Ook de keuze voor de uitgang ‘org’ hield daarmee verband. Liever dan commercieel te zijn, wilde cumsuis.org zich presenteren als een organisatie voor gezamenlijke belangen en bezigheden.

Dat is voorbij. Cum Suis presenteert zich als een eenmansuitgeverij. Ronald van Noorden is de oprichter. Hij noemt zichzelf een uitgever en wil zijn projecten van begin tot eind zelf in de hand houden.

Het menu Actueel wordt gebruikt voor actuele berichten en mededelingen.

Het menu Projecten verwijst naar alle lopende en afgeronde projecten die Cum Suis als Uitgever op haar naam heeft staan.

Het menu Contact spreekt voor zich.

Tenslotte is er het menu Divers. Dat moet doorgaan voor vergaarbak van alles wat, in verband met Cum Suis, relevant lijkt, maar buiten het bestek valt van de eerder genoemde menu’s.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s